Vinden

200 euro voor de gemiddelde en de lage lonen

Aangezien een belastingvermindering niet onmiddellijk effect heeft, stelde de PS in mei al voor om de binnenlandse vraag te stimuleren door personen met minder dan 2.000 euro netto per maand aan beroepsinkomsten of vervangingsinkomen tien zogenoemde ‘koopkrachtcheques’ voor een totaalbedrag van 200 euro te geven. Dat is een genereuze, maar dure maatregel.

Volgens de RSZ zijn er immers 1,13 miljoen werknemers met een maandelijks bruto referentieloon lager dan 2.000 euro. Aangezien de werkloosheidsuitkeringen onbeperkt zijn in de tijd, maar wel degressief, zou de maatregel voor ongeveer 350.000 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen van toepassing zijn. Daarnaast zouden ook 1,9 miljoen gepensioneerden recht hebben op de cheques, zodat de maatregel volgens het Rekenhof minstens 685 miljoen euro zou kosten.

Bij de berekening is geen rekening gehouden met personen met een invaliditeitsuitkering. Bovendien komen bovenop het totaal ook nog eens aanzienlijke, maar moeilijk te berekenen administratieve kosten.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051