Vinden

180 overuren voor iedereen

In het kader van de arbeidsdeal verhoogde de Kamer tijdelijk het aantal overuren dat fiscaal gunstig wordt behandeld van 130 naar 180 uren. Voor die uren wordt een rechtstreeks belastingvoordeel verrekend op de voorheffing voor de werknemer en een gedeeltelijke vrijstelling verleend van de storting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgever.

De voorgestelde verhoging is van toepassing op de lonen die worden betaald of toegekend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 voor de vrijstelling van de storting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgevers en voor de belastingjaren 2020 en 2021 voor de belastingvermindering voor werknemers.

De effecten van de verhoging van 130 naar 180 uur op de arbeidsmarkt worden ten laatste op 30 juni 2020 geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie, zo is in de tekst opgenomen, kan de maatregel permanent worden.

De bestaande verhoging tot 360 uur voor de horeca blijft behouden, net als de permanente verhoging tot 180 voor de bouwsector.
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief