Vinden

1,16 miljard euro Vlaamse coronasteun via hinderpremie

De Vlaamse regering heeft met coronasubsidies een brede waaier kleine bedrijfjes overeind gehouden. Maar de hinderpremie stutte vooral het dorpscafé, en nauwelijks bedrijven met veel tewerkstelling. Bovendien rekte ze het leven van zombiebedrijven, blijkt uit een exclusief onderzoek van Trends en Trends Business Information.

Vlaanderen telt een bruisend horecaleven, leert ook de lijst met Vlaamse bedrijven die een hinderpremie ontvingen. De Vlaamse overheid riep die premie vorig jaar in het leven voor Vlaamse bedrijven die door de coronapandemie moesten sluiten. De hinderpremie bestond uit een forfaitair bedrag van 4000 euro, plus 160 euro per sluitingsdag. "We hebben 106.341 hinderpremies uitbetaald, goed voor 1,16 miljard euro", zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). "Daarvan zijn er 59.028 uitbetaald aan rechtspersonen. De overige premies zijn ten gunste van eenmanszaken. Zij werken zonder vennootschap. Hun persoonsgegevens kunnen dus niet openbaar worden gemaakt."

Trends analyseerde de 59.028 Vlaamse bedrijven die een hinderpremie ontvingen. We maalden de bedrijven door de databank van de financieel-economische informatieverschaffer Trends Business Information. Om welke bedrijven gaat het? Hoe gezond waren ze voor de pandemie toesloeg? En hoe evolueerde hun toestand op basis van de stresstest van Trends Business Information, die meet hoeveel weken bedrijven een sluiting kunnen verteren en hoe dat hun reserves aantast. Heeft de hinderpremie echt de financiële gezondheid van de bedrijven gestut? We kwamen tot drie belangrijke conclusies.

Lees volledig artikel op trends.be

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979