Vinden

Terugblik-Top-IND19

Op 29 januari werd de nieuwe Top Industrie voorgesteld bij Libert Paints in Gent.

Dit zijn de opvallendste conclusies van onze gastsprekers:

Tijdens en na de rondleiding door het mooie industriële pand in de Gentse havenzone vertelt onze bijzonder trotse gastheer Simon Libert in geuren en kleuren over de geschiedenis van het familiebedrijf Libert Paints, die teruggaat tot maar liefst 1874.

Eerste keynote van de avond is Bart Buysse, de nieuwe ceo van voedingsfederatie Fevia. Hij deelt de ingrediënten voor groei en duurzaamheid in een industrie waar eindelijk weer meer fierheid heerst en meer over innovatie dan desindustrialisering gepraat wordt. Zijn visie voor verdere groei is opgebouwd rond het motto Samen kokenen bestaat uit vier pijlers: Prosperity, People, Society & Planet. Hij steekt de hand uit naar de overheid en haalt het belang van zelfregulering aan. Want om verder te groeien moet de Belgische markt versterkt en de export gestimuleerd worden. Er is de schaduw van de Brexit. Oneerlijke handelspraktijken moeten eruit. Net als in andere sectoren klinkt ook hier de roep om talent en betaalbare jobs in een werkbaar kader. Buysse steekt niet weg dat de voedingssector ook een rol speelt in maatschappelijke uitdagingen als circulaire economie (verpakking, klimaat, mobiliteit, waterbeleid) en volksgezondheid (evenwichtige en veilige voeding, verantwoord communiceren). Samen bouwen. Samen vooruit.

Kurt Peys van Vlaio, Agentschap Innoveren en Ondernemen, neemt ons als gediplomeerd gids mee de fauna en flora in en deelt drie lessen die hij van de natuur meekreeg: de natuur is een bron van inspiratie voor innovatie en organisaties; samenwerking is een hefboom voor succesvolle innovaties; sterke ecosystemen zijn een pijler voor een innovatieve regio. We beseffen nauwelijks met welke genialiteit we omringd zijn, want de natuur was al zo vaak een inspiratie voor ontwikkelingen, van Da Vinci en velcro tot zwempakken en dierlijke antigenen. De verschillende vormen van symbiose zijn een manier om naar samenwerking te kijken. Peys geeft voorbeelden van mutualisme, commensalisme en parasitisme door de businessmodellen van de koereiger, de maretak en de koekoek met reële voorbeelden uit de bedrijfswereld te vergelijken. Ten slotte gelooft hij in clusters, in sterke ecosystemen om uitdagingen echt aan te pakken, een strategie waarmee Vlaio bedrijven begeleidt.

Tot slot deelt Burt Riské van Trends Business Information de belangrijkste conclusies uit de nieuwe Trends Top Industrie 2019: het steeds nijpendere rekruteringsprobleem (te weinig STEM-afgestudeerden); de impact van robotisering op onze samenleving in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzonder; het immense belang van big data analyse in besluitvorming. Riské zoomt nadien kort in op de evolutie binnen de ruime industriële sector, die in 2018 een positieve netto-groei aan ondernemingen (+484) kende, dankzij een stabiel aantal oprichtingen (3.711) en faillissementen (411) enerzijds en ondanks een stijgend aantal bedrijven dat de activiteiten stopzette (3.227) anderzijds.

Tijdens het netwerkmoment na de keynotes wordt er duchtig van gedachten gewisseld, rond de thema’s samenwerking en innovatie maar ook de vlammend lekkere catering van partner Flame is een smakelijk gespreksonderwerp. De kop is eraf voor onze reeks launches. Op de manier waarop u dat van ons gewoon bent. #letstalk

Een aantal sfeerfoto's:

1-Collage-Launch-Industrie-19

2-Collage-Launch-Industrie-19

Trends Top Industrie

De nieuwe Top Industrie, vol cijfers en verhalen over de ondernemingen die de sector kleuren, is ook in pdf beschikbaar.

 

Industrie_2019_Partners

Terug