Vinden

Banner_Terugblik_Top5_580

Op 6 november werd de nieuwe Top 5000 voorgesteld bij Living Tomorrow in Vilvoorde.

Dit zijn de opvallendste conclusies van onze gastsprekers:

Burt Riské van Trends Business Information opent met het goede nieuws dat de totale omzet van de Top 5.000 bedrijven voor boekjaar 2017 met 9,8% tot 675 miljard steeg, terwijl de nettowinst met 24,2 miljard ook 5% hoger ligt dan een jaar eerder. Het banenverlies als gevolg van faillissementen (een betrouwbare barometer voor de economische activiteit) bedraagt 21.767 eenheden, een verderzetting van een daling sinds 2012. In 2018 zet die dalende trend zich nog sterker door: slechts 15.700 jobs gingen verloren, een daling van ruim 10% tegenover 2017. Trends Business Information noteert per eind oktober iets minder faillissementen dan een jaar geleden. Er is nog geen duidelijk effect meetbaar van de nieuwe insolventiewet die op 1 mei in voege trad, waardoor bv. ook vrije beroepen en vzw’s failliet verklaard kunnen worden. Er gingen sinds 1 mei 80 vzw’s failliet, zodat 2018 zich nog gunstiger aankondigt dan 2017, toen enkel klassieke vennootschappen in de statistieken stonden. Riské deelt nog de belangrijkste passages uit de ophefmakende Panoreportage rond frauduleuze faillissementen, die u hieronder kunt bekijken, en een aantal financiële en juridische knipperlichten waarmee u nakende faillissementen beter inschat:

Het verleden gebruiken om de toekomst te voorspellen, de toekomst ondergaan of zelf maken. Dat is een rode draad in wat Joachim De Vos van host Living Tomorrow vertelt. Hij haalt aan dat het bij ondernemingen vaak misloopt omdat ze de toekomst niet (willen) zien in plaats van die te omarmen. Met een rol als incubator, facilitator en katalysator wil hij via TomorrowLab, in samenwerking met de bedrijfswereld, de politiek en steden, het onverwachte zichtbaar maken. Technologie staat centraal in de steeds snellere verandering van de samenleving en bedrijfsmodellen. Wie zichzelf in die context niet herdenkt, is een vogel voor de kat. Er is bij onze ondernemers nood aan een gezonde future awareness. De Vos adviseert vurig om meer energie in strategie te steken en in scenario’s te denken. Uit analyses blijkt namelijk dat het momenteel te weinig gebeurt, terwijl net daar de grootste risico’s liggen.

Paul Rowe van Sport Vlaanderen sluit zich bij die visie aan. In plaats van meesters in het voorspellen van het verleden te zijn, gebruiken we data beter voor een gefundeerde strategie. Een topsporter heeft nood aan talent, engagement, ambitie, omkadering en een programma. Gooi dat in een formule en je berekent de slaagkans. Ondanks de moeilijke Belgische staatsstructuur, toont hij aan dat het mogelijk is om resultaten van wereldniveau te halen. Zo verdubbelde de Vlaamse topsportindex op vier jaar tijd, mede dankzij het feit dat we eindelijk de underdogmentaliteit van ons afgooien. Het effect van je strategie is namelijk het product van kwaliteit en draagvlak. Rowe ziet in die context verschillen met de bedrijfswereld: in topsport is de instroom veel jonger en verandert de conjunctuur (het aantal medailles) niet. Maar ook gelijkenissen: we nemen strategische en operationele beslissingen op basis van predictie op korte, middellange en lange termijn. Op basis van het decision model dat binnen Sport Vlaanderen gebruikt wordt, adviseert hij ondernemers om maximaal te determineren, voorlopig te selecteren en vooral op ontwikkeling in te zetten.

Een manier om mensen zeer hoopvol naar de nabije toekomst te doen verlangen, is door net voor de walking lunch via live cooking te tonen hoe het eerste gerecht in elkaar getoverd wordt. Chef Marc Clément van The Bistronomy, gevestigd in de gebouwen van Living Tomorrow, doet de magen knorren. Terwijl hij een plaatje van een bord componeert, vertelt hij in geuren en kleuren over de ingrediënten die daarop samenvloeien en laat hij het publiek ook letterlijk aan een aantal topproducten ruiken en voelen. De zaal stroomt dan ook sneller dan anders leeg richting de ruimte waar onze gasten zich tijdens het netwerken aan een reeks heerlijke bordjes tegoed doen. #LetsTalk, met Topcatering.

Een aantal sfeerfoto's: 

Collage-Launch-T5-1

Collage-Launch-T5-2

Trends Top 5.000

De nieuwe Top 5.000 zat op 8 november bij Trends Magazine en is ook in pdf beschikbaar.

 
Banner Launch Top 5000

Terug