Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,461,474 ACTIVE COMPANIES- 1,386,682 CONTACTS
DHK Aluminium Plastics
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie

Zonder btw schenken voor een goed doel

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken, wordt deze handeling gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Dat was de regel, die in 2018 een eerste keer werd gewijzigd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen bestemd voor menselijk gebruik.

Een tweede wijziging werd in 2019 doorgevoerd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van niet-voedingsmiddelen die aan de basisbehoeften voldoen. De fiscus verduidelijkt in een omzendbrief dat het consumptiegoederen betreft waarvan de intrinsieke kenmerken niet langer toelaten om ze, in welk stadium van de economische cyclus dan ook, te verkopen tegen de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden. Bijvoorbeeld wanneer de vervaldatum nadert, de verpakking is beschadigd of het product niet langer aan de door de producent bepaalde normen voldoet.

De schenkingen mogen echter alleen naar een erkend goed doel gaan en moeten werkelijk gratis zijn. De belastingplichtige schenker mag in geen geval een vergoeding vragen, zelfs niet voor administratieve of logistieke kosten. Doet hij dat wel, zo stelt de fiscus, dan gaat het om een gewone levering van goederen en niet om een schenking.

Voor elke schenking moet in principe een document worden opgesteld. De belastingadministratie zal echter bij wijze van proef aanvaarden dat ten laatste op de vijftiende dag van elke maand één overzichtsdocument wordt opgesteld voor alle schenkingen die in de loop van de voorbije maand werden gedaan.
Lees meerOther articles
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archives
Rue de la Loi
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archives
Belga News

Trends Most Popular