Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,473,700 ACTIVE COMPANIES- 1,430,022 CONTACTS
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 08/11/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Liège (Val Beno!t) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 22/10/2019 Roeselare (Roularta Media Group) Registratie

Zonder btw schenken voor een goed doel

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken, wordt deze handeling gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Dat was de regel, die in 2018 een eerste keer werd gewijzigd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen bestemd voor menselijk gebruik.

Een tweede wijziging werd in 2019 doorgevoerd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van niet-voedingsmiddelen die aan de basisbehoeften voldoen. De fiscus verduidelijkt in een omzendbrief dat het consumptiegoederen betreft waarvan de intrinsieke kenmerken niet langer toelaten om ze, in welk stadium van de economische cyclus dan ook, te verkopen tegen de oorspronkelijke verkoopsvoorwaarden. Bijvoorbeeld wanneer de vervaldatum nadert, de verpakking is beschadigd of het product niet langer aan de door de producent bepaalde normen voldoet.

De schenkingen mogen echter alleen naar een erkend goed doel gaan en moeten werkelijk gratis zijn. De belastingplichtige schenker mag in geen geval een vergoeding vragen, zelfs niet voor administratieve of logistieke kosten. Doet hij dat wel, zo stelt de fiscus, dan gaat het om een gewone levering van goederen en niet om een schenking.

Voor elke schenking moet in principe een document worden opgesteld. De belastingadministratie zal echter bij wijze van proef aanvaarden dat ten laatste op de vijftiende dag van elke maand één overzichtsdocument wordt opgesteld voor alle schenkingen die in de loop van de voorbije maand werden gedaan.
Lees meerOther articles
Info
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archives
Rue de la Loi
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archives
Belga News

Trends Most Popular