Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,464,251 ACTIVE COMPANIES- 1,406,902 CONTACTS
  • Formation Sales & Marketing 24/09/2019 Namur (Level2) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription

Welke omzet voor vzw’s?

Die vraag is relevant in die zin dat de omzet één van de criteria is die bepalend zijn voor de omvang van een vzw en dus voor het te gebruiken model voor de jaarrekening.

Het blijft bij een micromodel zolang slechts één van de drie volgende criteria wordt overschreden: 10 werknemers, een omzet van 700.000 euro, een balanstotaal van 350.000 euro.

Er moet een verkort model worden gebruikt als slechts een van de volgende criteria is overschreden: 50 werknemers, een omzet van 9 miljoen euro, een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Worden twee van die drie overschreden, dan moet het volledige model worden gebruikt.

Vzw’s zijn echter geen commerciële bedrijven, zodat vaak een belangrijk deel van de opbrengsten op de balans niet beantwoordt aan de klassieke definitie van ‘omzet’.

Wat moet er in dat geval gebeuren? Wanneer meer dan de helft van de opbrengsten uit de normale activiteit van de vzw niet onder de definitie van ‘omzet’ valt, zo antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), moet onder ‘omzet’ worden verstaan het totaal van de opbrengsten geregistreerd onder de rubrieken 70, 71, 72, 73, 74 en 75 van de resultatenrekening, behalve wanneer ze niet-recurrent zijn.

Het standaardmodel voor micro-vzw’s zal vanaf 2021 beschikbaar zijn. Tot dan kunnen zij het verkorte model gebruiken.
Lees meerOther articles
Info
Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2019-2024

In-Depth Productivity Review

OCDE - In-Depth Productivity Review of Belgium

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Archives
Rue de la Loi
Technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten

Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten - BS 16 augustus, p. 78.366

Pensioenstelsel zelfstandigen

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft - BS 30 juli, p. 74.359

Aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019 - BS 30 juli, p. 74.362

Archives
Belga News

Trends Most Popular