Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,474,001 ACTIVE COMPANIES- 1,429,283 CONTACTS
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 22/10/2019 Roeselare (Roularta Media Group) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 08/11/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Liège (Val Beno!t) Inscription

Welke omzet voor vzw’s?

Die vraag is relevant in die zin dat de omzet één van de criteria is die bepalend zijn voor de omvang van een vzw en dus voor het te gebruiken model voor de jaarrekening.

Het blijft bij een micromodel zolang slechts één van de drie volgende criteria wordt overschreden: 10 werknemers, een omzet van 700.000 euro, een balanstotaal van 350.000 euro.

Er moet een verkort model worden gebruikt als slechts een van de volgende criteria is overschreden: 50 werknemers, een omzet van 9 miljoen euro, een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Worden twee van die drie overschreden, dan moet het volledige model worden gebruikt.

Vzw’s zijn echter geen commerciële bedrijven, zodat vaak een belangrijk deel van de opbrengsten op de balans niet beantwoordt aan de klassieke definitie van ‘omzet’.

Wat moet er in dat geval gebeuren? Wanneer meer dan de helft van de opbrengsten uit de normale activiteit van de vzw niet onder de definitie van ‘omzet’ valt, zo antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), moet onder ‘omzet’ worden verstaan het totaal van de opbrengsten geregistreerd onder de rubrieken 70, 71, 72, 73, 74 en 75 van de resultatenrekening, behalve wanneer ze niet-recurrent zijn.

Het standaardmodel voor micro-vzw’s zal vanaf 2021 beschikbaar zijn. Tot dan kunnen zij het verkorte model gebruiken.
Lees meerOther articles
Info
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archives
Rue de la Loi
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archives
Belga News

Trends Most Popular