Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,464,251 ACTIVE COMPANIES- 1,406,902 CONTACTS
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Formation Sales & Marketing 24/09/2019 Namur (Level2) Inscription
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription

Wat moeten we met de muntjes van 1 en 2 eurocent?

Terugbrengen naar de bank? Aan een goed doel schenken? Wegmoffelen in een lade? Dat moet ieder voor zich uitmaken.

Vanaf 1 december wordt het afronden van bedragen verplicht, maar de muntjes van 1 en 2 cent blijven wel wettelijke betaalmiddelen. Ze worden niet buiten omloop gesteld en verliezen hun waarde niet.

Ondernemingen mogen muntjes van 1 en 2 eurocent niet weigeren als betaalmiddel voor zover ze in een redelijke hoeveelheid gebruikt worden, wat neerkomt op maximaal 50 muntstukken per betaling. Net zo goed mag een consument de muntjes niet weigeren als wisselgeld.

Afronden wordt alleen verplicht voor contante betalingen van verkopen in fysieke aanwezigheid van zowel de klant als de verkoper. Het staat die laatste uiteraard vrij om de afronding ook voor andere betaalmiddelen toe te passen, maar in dat geval moet hij zijn klanten daarvan op de hoogte brengen door de volgende tekst duidelijk leesbaar op te hangen: “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond”.
Lees meerOther articles
Info
Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2019-2024

In-Depth Productivity Review

OCDE - In-Depth Productivity Review of Belgium

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Archives
Rue de la Loi
Technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten

Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten - BS 16 augustus, p. 78.366

Pensioenstelsel zelfstandigen

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft - BS 30 juli, p. 74.359

Aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019 - BS 30 juli, p. 74.362

Archives
Belga News

Trends Most Popular