Find

Verbod op sommige kunststofproducten voor eenmalig gebruik

De PS anticipeert op de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu wanneer ze vraagt om ten laatste op 1 juli 2021 een verbod in te voeren op verscheidene plastic wegwerpproducten, zoals wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, stokjes bedoeld om te worden bevestigd aan en ter ondersteuning van ballonnen en voedselverpakkingen of bekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen.

De producten, die zeer gemakkelijk zijn en relatief weinig kosten, zijn zowel een zichtbare - wanneer ze in het water drijven - als onzichtbare - wanneer ze in microdeeltjes uiteenvallen - vorm van vervuiling. Ze zijn immers oxo-degradeerbaar, ze bevatten met andere woorden additieven die via oxidatie het kunststofmateriaal afbreken tot microfragmenten. Die laatste breken niet verder af, zodat ze in het watermilieu opstapelen en daar een grote bedreiging voor het leven vormen.

De indieners van het voorstel vragen meteen ook dat bij de omzetting van de richtlijn naar Belgisch recht een verbod wordt ingevoerd op het op de markt brengen van plastic wegwerpzakjes. “Die zakjes”, zo argumenteren ze, “die in amper één seconde worden vervaardigd, hebben immers een gemiddelde gebruiksduur van 20 minuten, maar wel een levensduur die varieert tussen één en vier eeuwen.”
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives