Find

Tweedehands auto’s: 113 punten waarover geen discussie meer mogelijk is

Bij alle rechtbanken weet men dat de verkoop van tweedehands auto’s een eeuwige bron van conflicten is. In een poging om daar een einde aan te maken, verplicht de wetgever sinds 1 november elke professional die een tweedehands auto aan een particulier verkoopt, om in 113 punten de staat van het voertuig, zijn onderdelen en de reserve-onderdelen te beschrijven.

Voor elk punt moet er een beoordeling worden gegeven op drie niveaus: goede staat, sporen van gebruik, te repareren. Voor elk punt dat in de twee laatste kolommen is aangevinkt, kunnen de partijen, naar keuze van de koper, overeenkomen dat die laatste geen aanpassingen voor de levering vraagt. Doet hij dat wel, dan moeten in de bijlage, die voortaan deel uitmaakt van het verkoopcontract, de aanpassingen/reparaties worden vermeld die voor levering werden uitgevoerd.

Gebeurt de levering niet op de in het verkoopcontract overeengekomen datum, dan kan de koper het contract onmiddellijk stopzetten wanneer die datum voor hem van wezenlijk belang is en als dusdanig in het verkoopcontract werd opgenomen. In de andere gevallen kan hij een nieuwe leveringsdatum voorstellen en het contract beëindigen als het voertuig niet op die nieuwe datum is geleverd. (KB 5 april 2019, BS 8 mei 2019)
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives