Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,473,700 ACTIVE COMPANIES- 1,430,022 CONTACTS
  • Opleiding Sales & Marketing 22/10/2019 Roeselare (Roularta Media Group) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 08/11/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Liège (Val Beno!t) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie

Twee jaar overbruggingsrecht

Omdat het bestaan van een zelfstandige altijd onzeker is, verving de wetgever in 2017 de vroegere sociale verzekering bij een faillissement door een overbruggingsrecht, dat de failliet verklaarde of door een ramp of economische omstandigheden tot stopzetting gedwongen zelfstandige een maandelijkse financiële uitkering biedt.

Hij kan de uitkering gedurende maximaal twaalf maanden krijgen met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen - met name wat de terugbetaling van gezondheidszorg betreft. De MR vond dat vangnet echter te beperkt en stelde voor om bepaalde parameters te verdubbelen alvorens op één punt terug te krabbelen: de verdubbeling van de bovengrens (13.847,39 euro) waaronder een zelfstandige mag worden beschouwd als in economische moeilijkheden verkerend.

In 2017 betaalde 57% van de zelfstandigen immers sociale bijdragen op inkomsten lager dan 27.500 euro en aangezien elke ‘onderneming’ krachtens het nieuwe insolvabiliteitsrecht voortaan failliet kan worden verklaard, is de kans groot dat die maatregel onbetaalbaar wordt.

De maximale looptijd van het overbruggingsrecht wordt dan weer verdubbeld van 12 tot 24 maanden, op voorwaarde dat de zelfstandige een loopbaan van minstens 15 jaar - 60 kwartalen - kan aantonen waarin hij bijdragen betaalde om pensioenrechten op te bouwen. Aangezien het overbruggingsrecht tijdens een loopbaan meermaals kan worden toegekend, blijft het wel beperkt tot 12 maanden per feit: faillissement, ramp of economische moeilijkheden. (BS 28 juni, p. 66.185)
Lees meerOther articles
Info
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archives
Rue de la Loi
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archives
Belga News

Trends Most Popular