Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,461,474 ACTIVE COMPANIES- 1,386,682 CONTACTS
DHK Aluminium Plastics
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription

Twee jaar overbruggingsrecht

Omdat het bestaan van een zelfstandige altijd onzeker is, verving de wetgever in 2017 de vroegere sociale verzekering bij een faillissement door een overbruggingsrecht, dat de failliet verklaarde of door een ramp of economische omstandigheden tot stopzetting gedwongen zelfstandige een maandelijkse financiële uitkering biedt.

Hij kan de uitkering gedurende maximaal twaalf maanden krijgen met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen - met name wat de terugbetaling van gezondheidszorg betreft. De MR vond dat vangnet echter te beperkt en stelde voor om bepaalde parameters te verdubbelen alvorens op één punt terug te krabbelen: de verdubbeling van de bovengrens (13.847,39 euro) waaronder een zelfstandige mag worden beschouwd als in economische moeilijkheden verkerend.

In 2017 betaalde 57% van de zelfstandigen immers sociale bijdragen op inkomsten lager dan 27.500 euro en aangezien elke ‘onderneming’ krachtens het nieuwe insolvabiliteitsrecht voortaan failliet kan worden verklaard, is de kans groot dat die maatregel onbetaalbaar wordt.

De maximale looptijd van het overbruggingsrecht wordt dan weer verdubbeld van 12 tot 24 maanden, op voorwaarde dat de zelfstandige een loopbaan van minstens 15 jaar - 60 kwartalen - kan aantonen waarin hij bijdragen betaalde om pensioenrechten op te bouwen. Aangezien het overbruggingsrecht tijdens een loopbaan meermaals kan worden toegekend, blijft het wel beperkt tot 12 maanden per feit: faillissement, ramp of economische moeilijkheden. (BS 28 juni, p. 66.185)
Lees meer



Other articles
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archives
Rue de la Loi
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archives
Belga News

Trends Most Popular