Find

Te veel onrechtmatige bedingen bij autoverhuur

Dat is toch de mening van de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen, die er in een recent advies een tiental noemt, waaronder de bedingen waarin gesteld wordt dat de consument het voertuig in goede staat van werking heeft ontvangen.

Daarmee wordt volgens de commissie de bewijslast omgekeerd. Het is aan de verhuurder om een voertuig ter beschikking te stellen dat conform een normaal te verwachten gebruik is; van de consument mag niet worden verwacht dat hij aantoont dat dit niet het geval is.

De commissie heeft ook kritiek op het gebrek aan duidelijkheid over de bij de huur aangeboden verzekeringen, de verwijlinteresten of de bedingen met betrekking tot het gebruik van een kredietkaart.

Voor de commissie moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik van de kredietkaart als betaalmiddel en als waarborgbewijs. Als schade aan het voertuig via de kredietkaart aan de gebruiker wordt aangerekend, zo stelt ze, moet die daarvan voorafgaand op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid krijgen om te reageren.

Bovendien beveelt de commissie telkens een tegensprekelijke check-up van de zichtbare staat van het voertuig en van het voorhanden zijn van de ‘volledige uitrusting’ en nodige documenten aan voor de auto wordt meegenomen.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives