Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,469,090 ACTIVE COMPANIES- 1,423,979 CONTACTS
  • Opleiding Balansanalyse I 10/10/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 10/10/2019 Oudenarde (Enjoy Today) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 03/10/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • Formation Sales & Marketing 01/10/2019 Mons (Imagix) Inscription

Schenkingen via platforms ook aftrekbaar

Er is geen enkel bezwaar, zo laat de fiscus in een circulaire weten, om de giften die een erkende instelling via een online betaalplatform of een crowdfundingplatform ontvangt, onder het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen inzake de belastingvermindering voor geldelijke schenkingen te laten vallen.

De gift moet wel minstens 40 euro bedragen en alleen de erkende vereniging (en niet het betaalplatform) mag een fiscaal attest uitreiken. Wat de timing betreft, is het niet de datum van de transactie, maar die waarop de gift op de bankrekening van de erkende vereniging wordt ontvangen, die geldt als werkelijke datum van de storting van de gift.

Giften die aan het einde van het jaar werden gestort, mogen met instemming van de schenker wel worden beschouwd als giften van dat jaar, op voorwaarde dat het geld in één van de eerste drie werkdagen van het volgende jaar op de rekening van de erkende instelling komen.

Concreet moet een schenking aan een erkende instelling die op 30/12/2019 via een online betaalplatform werd gedaan, ten laatste op 03/01/2020 op de bankrekening van de erkende instelling staan als de schenker nog het belastingvoordeel wil krijgen voor het jaar waarin hij de betaling uitvoerde (2019).
Lees meer
 Other articles
Info
Geannoteerd wetboek consumentenkrediet

Geannoteerd wetboek van kredieten aan consumenten

Kosten verkeerscongressie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Jaarrekeningmodellen vennootschappen met en zonder kapitaal

Nieuwe volledige en verkorte jaarrekeningmodellen voor kapitaalvennootschappen en kapitaalloze vennootschappen 

Archives
Rue de la Loi
Wijziging betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen (bepaalde categorieën van werknemers)

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft – BS 22 augustus, pagina 80.425

Toegang tot het grondgebied van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan – BS 22 augustus, pagina 80.437

Technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten

Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten - BS 16 augustus, p. 78.366

Archives
Belga News

Trends Most Popular