Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,461,474 ACTIVE COMPANIES- 1,386,682 CONTACTS
DHK Aluminium Plastics
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription

Personenbelasting 2019: vereenvoudiging en nieuwe codes

Hoewel de belastingbrief die elke belastingplichtige moet indienen hier en daar wat werd vereenvoudigd, zijn er ook weer nieuwe rubrieken bij gekomen. Een van de meeste gebruikte zal ongetwijfeld die in Vak VII, A, 1, b zijn, waar de belastingplichtige de vrijstelling kan vragen van roerende voorheffing ingehouden op dividenden die voor maximaal 640 euro van de personenbelasting zijn vrijgesteld. Dat zal misschien wat opzoekwerk vergen.

Financiële instellingen houden immers ambtshalve een voorheffing van 30% in, maar bezorgen daar niet systematisch een attest van. Het aan te geven bedrag is dat van de voorheffing (maximaal 192 euro) en niet dat van de vrijstelling. Bij de andere nieuwe rubrieken vinden we:

  •   Vak X, II, D: een rubriek voor de bijdragen en premies die in aanmerking komen voor de nieuwe federale belastingvermindering voor bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
  •   Vak X, II, H: een rubriek voor betalingen die recht geven op de nieuwe federale belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen van groeibedrijven.
  •   Vak XIV, E: een rubriek waarin de belastingplichtige moet aangeven dat hij tussen 10 maart 2018 en 31 december 2018 titularis was van meer dan één effectenrekening.
  •   Vak XVI, B, 1, b: een rubriek voor de kosten die de belastingplichtige maakte voor de verwerving of het behoud van inkomsten uit de deeleconomie, occasionele diensten tussen burgers of verenigingswerk, die als diverse inkomsten belastbaar zijn.

Lees meer
 Other articles
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archives
Rue de la Loi
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archives
Belga News

Trends Most Popular