Find

Meerwaarden op aandelenopties belasten?

Een betere manier om een formule te doen verdwijnen, is er niet!

Aandelenopties zijn uiteraard interessant door de eventuele meerwaarden die ze bieden. De PS ziet er dan ook een nog onontgonnen fiscale goudmijn in en vraagt opnieuw dat die meerwaarden zouden worden belast.

Als ze zouden worden opgeteld bij het globale belastbare inkomen van de begunstigde, zouden ze aan het marginale tarief worden belast. In het huidige stelsel wordt de toekenning van opties op aandelen beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard. Dat voordeel wordt opgenomen bij de belastbare inkomsten bij de toekenning van de opties en niet wanneer ze effectief worden uitgekeerd.

Bovendien wordt het belastbare voordeel forfaitair vastgesteld op 15% van de waarde van de aandelen waarop de optie betrekking heeft, op het ogenblik van het aanbod. Dat percentage wordt vermeerderd met 1% per jaar of het gedeelte van een jaar dat de vijf jaar overschrijdt.

Als een aandelenoptieplan bijvoorbeeld voorziet dat de optie kan uitgeoefend worden zeven jaar na de toekenning ervan, dan zal het voordeel van alle aard forfaitair vastgesteld worden op 17%. In het huidige systeem is die belasting definitief.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives