Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,461,474 ACTIVE COMPANIES- 1,386,682 CONTACTS
DHK Aluminium Plastics
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie

Meer BV’s maar nog geen tsunami van wijzigingen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28 februari goedgekeurd. Vanaf 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Eén van de aanpassingen is dat het aantal vennootschapsvormen teruggebracht wordt tot 4 (in hoofdzaak): besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap (MS). Daarnaast blijven de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV) als varianten met rechtspersoonlijkheid van de maatschap bestaan.

Vennootschappen die sinds 1 mei opgericht worden, moeten dat volgens de nieuwe vormen doen, terwijl bestaande vennootschappen nog tot 1 januari 2024 de tijd hebben om hun statuten aan te passen, tenzij er eerder al een statutenwijziging gebeurt. Opgelet: enkele dwingende bepalingen worden al op 1 januari 2020 van kracht. Wie tegen 1 januari 2024 nog geen nieuwe rechtsvorm heeft, zal die van rechtswege omgezet zien.

Is de impact op nieuwe oprichtingen al zichtbaar? In mei vorig jaar werden 2.965 bedrijven opgericht, waarvan 1.780 of 60% met rechtsvorm BVBA. In 2019 is mei goed voor 3.231 nieuwe ondernemingen, waarbij er in 2.417 of 75% van de gevallen voor BV als rechtsvorm gekozen werd. Starters opteren met andere woorden duidelijk meer voor de meest flexibele van de (nieuwe) vennootschapsvormen, wat op zich al een doelstelling van de wetgever was.

Van de pakweg 400.000 actieve BVBA’s hebben er tot op vandaag slechts 400 een wijziging naar BV doorgevoerd. In mei en juni worden de meeste algemene vergaderingen gehouden. We verwachten dan ook dat het aantal statutenwijzigingen nog zal stijgen. Ter herinnering: sinds 1 mei 2019 is er een mogelijkheid tot opt-in, waarbij iedere onderneming haar statuten vrijwillig aan de nieuwe regels kan aanpassen. Bedrijven kunnen er dus echter ook voor kiezen om wat langer te wachten – zie hoger.
 Other articles
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archives
Rue de la Loi
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archives
Belga News

Trends Most Popular