Find

Kosten voor het zoeken naar een baan aftrekbaar

Krachtens de vaste rechtspraak worden de met het zoeken naar een baan gepaard gaande kosten die niet met de huidige beroepstoestand verband houden, maar wel met toekomstige beroepsactiviteiten, beschouwd als uitgaven van persoonlijke aard. Ze mogen dan ook niet als beroepskosten worden ingebracht.

Het cdH stelt echter dat de fiscus toelaat dat kosten die verbonden zijn met verplaatsingen die de RVA oplegt - en niet die voor verplaatsingen op eigen initiatief - als beroepskosten worden beschouwd. De werkloze is immers verplicht in te gaan op een oproep van de overheidsdienst voor arbeidsvoorziening, zo niet kan zijn recht op een werkloosheidsuitkering worden opgeschort.

De partij, die een voorstel dat al van 2007 dateert opnieuw uit de kast haalt, vraagt om een algemene aftrek van de kosten voor het zoeken naar een baan. Omdat een aftrek op basis van de werkelijke kosten moeilijk toepasbaar lijkt, kiest het cdH net als in 2007 voor een forfaitaire aftrek van 5% van het brutobedrag van de inkomsten, met een maximum van 1.250 euro.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives