Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,461,474 ACTIVE COMPANIES- 1,386,682 CONTACTS
DHK Aluminium Plastics
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription

Keert de prikklok terug?

Waarschijnlijk niet. Zelfs de openbare diensten gebruiken ze niet meer.

Een recent vonnis van het Hof van Justitie leidt er echter toe dat ons land verplicht is om wetten op te stellen rond de registratie van de arbeidstijd. Alleen overuren zullen worden gecontroleerd.

Aan de basis van het vonnis ligt een geschil tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank die, overeenkomstig de Spaanse wetgeving, de dagelijkse arbeidstijd van haar personeelsleden niet registreerde en zich beperkte tot het bijhouden van een overzicht van de door elk van hen gepresteerde overuren.

Bij gebrek aan een systeem waarmee de dagelijkse arbeidstijd van elke werknemer kan worden gemeten, zo stelt het Hof, kan niet objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt, waardoor het voor werknemers buitengewoon moeilijk en in de praktijk haast onmogelijk is om hun rechten af te dwingen.

De lidstaten, zo vervolgt het Hof, “moeten aan werkgevers dan ook de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd”.

Het laat de lidstaten echter wel de vrijheid om zelf de concrete voorwaarden voor de uitvoering van een dergelijk systeem te bepalen.
Lees meer

 Other articles
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archives
Rue de la Loi
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archives
Belga News

Trends Most Popular