Find

Hypothecaire leningen: maximaal 90%

Vastgoed trekt alsmaar meer investeerders aan, wat maakt dat de Nationale Bank zich zorgen begint te maken over de kwetsbaarheid van onze hypotheekmarkt.

Ze roept banken en verzekeraars dan ook op om voorzichtiger te werk te gaan bij de toekenning van leningen met een loan-to-value-ratio (LTV) - dat is de waarde van de hypotheeklening in verhouding tot de waarde van het vastgoed - die in haar ogen te hoog is.

Bovendien vindt ze waakzaamheid nog meer geboden wanneer particulieren een lening aanvragen voor een huis of een appartement dat ze niet zelf zullen bewonen.

Ze roept de financiële instellingen meteen ook op om ‘risicosegmenten’ te voorkomen, zoals de combinatie van een LTV hoger dan 90% met een DSTI (Debt Service To Income) van meer dan 50%. In financiële termen drukt de DSTI de terugbetalingslast tegenover het beschikbare inkomen uit.

Vanaf 1 januari moeten de financiële instellingen een LTV van 90% aanhouden voor woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en van 80% voor huurwoningen.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives