Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,461,474 ACTIVE COMPANIES- 1,386,682 CONTACTS
DHK Aluminium Plastics
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 17/09/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription

Hoe virtuele munten boekhoudkundig verwerken?

Er bestaan vandaag bijna 2.200 virtuele munten.

De bekendste is de bitcoin, die in 2009 door een anonieme informaticus met het pseudoniem Satoshi Nakamoto in het leven werd geroepen. Ze worden allemaal aanvaard als betaalmiddel voor natuurlijke personen en rechtspersonen en kunnen elektronisch worden overgedragen, bewaard of uitgewisseld. Ze worden niet in traditionele eenheden zoals de euro of de dollar uitgedrukt, maar in virtuele rekeneenheden: bitcoin, ethereum, ripple enzovoort en hebben een sterk speculatief karakter.

Hoewel hij in 2017 nog flirtte met een waarde van 20.000 dollar, is de bitcoin vandaag nog slechts 8.000 dollar waard. In december 2018 daalde zijn waarde zelfs tot een dieptepunt op 3.800 euro. Dat sterk speculatieve karakter levert uiteraard een boekhoudkundig probleem op.

Onder welke rubriek moeten deze bedragen worden vermeld? Als een onderneming een liquiditeitsoverschot wil gebruiken om virtuele munten te kopen in de hoop ze met een meerwaarde opnieuw te kunnen verkopen, dan beantwoordt die aankoop aan de definitie van geldbeleggingen, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een ontwerpadvies. Dit type belegging moet dan ook worden ingeschreven onder rubriek “VIII.B. Overige beleggingen” van het volledig schema van de balans en onder post VIII “Beleggingen” wanneer de onderneming een verkort schema gebruikt.

De CBN bespreekt in haar ontwerpadvies ook het geval waarin de activiteit van een onderneming bestaat uit de aan- en verkoop van virtuele munten en het zeldzamere geval waarin een bedrijf beslist om zijn eigen virtuele munt te creëren voor transacties binnen de groep.
Lees meerOther articles
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Archives
Rue de la Loi
Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Archives
Belga News

Trends Most Popular