Find

Het Riziv recupereerde in 2018 bijna 10 miljoen euro

De toename van de controles, een perfectionering van de kruising van de databanken en de betere samenwerking tussen de diensten van de sociale inspectie hebben ervoor gezorgd dat de Dienst voor administratieve controle (DAC) van het Riziv in 2018 bijna 9,5 miljoen euro kon recupereren, tegenover 6,4 miljoen een jaar eerder.

De meest voorkomende fraude blijft uiteraard de cumulatie van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid met een activiteit die niet is aangegeven (4,2 miljoen). Daarna volgen de fictieve woonplaatsen of incorrecte gezinssituaties (2,1 miljoen) en de verboden cumulatie van uitkeringen, bijvoorbeeld een werkhervatting die is aangegeven, maar die de adviserend arts van het ziekenfonds niet heeft toegestaan (1,4 miljoen). De fictieve onderwerpingen waren dan weer goed voor niet meer dan 0,8 miljoen.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives