Find

Basisbankdienst voor ondernemingen

Naar analogie met de basisbankdienst voor particulieren vraagt de CD&V een basisbankdienst voor ondernemingen.

Voor een ondernemer met een zelfstandige activiteit kan starten, moet hij of zij immers een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling, maar voor sommigen is dat moeilijk. Dat is bijvoorbeeld het geval voor ondernemingen uit de horecasector of in het kader van het tweedekansondernemerschap.

De instelling zou tien dagen de tijd hebben om de basisdienst die bij haar werd aangevraagd te starten of te weigeren. De basisdienst kan worden geweigerd als de onderneming in België of in een andere Europese lidstaat al een andere betaalrekening heeft.
Lees meer

Back
Other articles
Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archives
Rue de la Loi
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archives