Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,464,251 ACTIVE COMPANIES- 1,406,902 CONTACTS
  • Formation Sales & Marketing 10/09/2019 Wavre (Multiburo) Inscription
  • Formation Sales & Marketing 24/09/2019 Namur (Level2) Inscription
  • Opleiding Sales & Marketing 24/09/2019 Kortrijk (Trustteam) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 12/09/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Zellik (Roularta Media Group) Inscription

Aanhangsel tegen bijkomend loon

Een werkgever die een deeltijdse werknemer langer laat werken dan wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet geen bijkomend loon betalen voor de eerste twaalf overuren per kalendermaand, wat per kwartaal maximaal 36 overuren tegen het normale tarief oplevert. 

Dat maximum kan echter gemakkelijk worden omzeild. Bijvoorbeeld in een aanhangsel aan de arbeidsovereenkomst of via een nieuwe tijdelijke overeenkomst.

Op zich zijn die praktijken niet kwalijk, op voorwaarde dat ze slechts occasioneel worden toegepast. Wanneer ze systematisch beginnen te worden, gaat het duidelijk om misbruik.

Waar ligt echter de grens? Bij vier wijzigingen per kwartaal, zo stelt de sp.a, die opnieuw vraagt om, als het volume van de arbeidsprestaties als gevolg van de wijzigingen meer dan 36 uur van de overeengekomen arbeidstijd bedraagt, de in de arbeidsovereenkomst opgenomen wekelijkse arbeidstijd te vermeerderen met het tijdens dat kwartaal gepresteerde aantal uren dat het oorspronkelijk afgesproken arbeidsregime overschrijdt, gedeeld door 13.
Lees meerOther articles
Info
Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2019-2024

In-Depth Productivity Review

OCDE - In-Depth Productivity Review of Belgium

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2018

Archives
Rue de la Loi
Technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten

Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten - BS 16 augustus, p. 78.366

Pensioenstelsel zelfstandigen

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft - BS 30 juli, p. 74.359

Aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019 - BS 30 juli, p. 74.362

Archives
Belga News

Trends Most Popular