Find
Nacebel
Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
Companies (42)
Ranking
sector
Top
ranking
Follow-up
1
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
2
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
3
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
4
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
5
HOUTSTUDIE CENTRUM
2640 MORTSEL
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
6
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
7
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
8
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
9
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up
10
Sector ranking
No ranking
RES
Top
ranking
No ranking
Follow-up

(*) Company without turnover on balance sheet. Ranking and key-figure based on ‘Turnover – Trends Top’.
How are companies ranked?