Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.103 BEDRIJVEN - 767.050 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Wegwijs in het arbeidsrecht

De Codex over het welzijn op het werk, die symbolisch op 28 april - de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk -  werd afgekondigd, brengt in één wetboek de verschillende besluiten over de materie sinds de jaren negentig samen en wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De codex bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen en bundelt in één document alle relevante reglementaire bepalingen.

De kans bestaat echter dat het, toch zeker in het begin, wat toegankelijkheidsproblemen oplevert. Naar analogie met het Wetboek van economisch recht start de nummering van de artikels er met een Romeins cijfers, dat aangeeft tot welk boek het artikel behoort.

Een Arabisch cijfer geeft aan onder welke titel in het boek moet worden gezocht. Dan volgt er een liggend streepje en loopt de nummering door. Artikel I. 1 - 1 bijvoorbeeld verwijst naar het eerste artikel in boek 1, titel 1.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
CREG

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
 

Fiscale behandeling verschillende samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Aanvullende pensioenen

Doorlichting sectorale aanvullende pensioenen

Archief
Wetstraat
Leningen aan startende ondernemingen

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen - BS 09 mei, p. 55.487

Overheidsopdrachten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - BS 09 mei, p. 55.345

Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied - BS 11 mei, p. 55.983

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends