Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
455.350 BEDRIJVEN - 766.761 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Waar de bijdrage voor financiële verantwoordelijkheid aftrekken?

Uit navraag bij de verschillende ziekenfondsen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief, blijkt dat zij bij hun gerechtigden geen 'persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid' voor het jaar 2016 hebben geïnd. U kunt dus niets aftrekken.

Inde uw ziekenfonds toch de bijdrage financiële verantwoordelijkheid, dan kunt u het bedrag in het betreffende vak vermelden, namelijk:
- in Deel 1, Vak IV, rubriek A, 18, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die gewone bezoldigingen ontvangen;
- in Deel 1, Vak V, rubriek A, 4, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die een pensioen ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVII, 10, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van bedrijfsleiders ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVIII, 7, c), 'Beroepskosten, andere dan die vermeld onder a en b', voor de verkrijgers van winst uit nijverheids-, handels-, of landbouwondernemingen;
- in Deel 2, Vak XIX, 9, 'Sociale bijdragen', voor de verkrijgers van baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden;
- in Deel 2, Vak XXI, 2, 'Sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende partners ontvangen;
- in Deel 2, Vak XXII, 7, b), 'Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting, andere dan die vermeld onder a', voor de verkrijgers van winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid.

Indien een belastingplichtige beroepsinkomsten verkrijgt die moeten worden vermeld in verschillende hiervoor vermelde vakken of rubrieken, mag de bijdrage over deze verschillende vakken of rubrieken worden omgedeeld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Definitie EBIT / EBITDA

Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

Planbureau

Economische vooruitzichten 2017 - 2022

Belgische Brexit High Level Group

Rapport van de Belgische Brexit High Level Group

Archief
Wetstraat
Centraal Register Solvabiliteit

Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit - BS 27 maart, p. 39.863

Aangifteformulier personenbelasting het aanslagjaar 2017

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 - BS 29 maart, p. 42.388

Werkgelegenheid en vrijwaring van het concurrentievermogen

Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - BS 29 maart, p. 42.357

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends