Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.103 BEDRIJVEN - 767.050 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Waar de bijdrage voor financiële verantwoordelijkheid aftrekken?

Uit navraag bij de verschillende ziekenfondsen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief, blijkt dat zij bij hun gerechtigden geen 'persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid' voor het jaar 2016 hebben geïnd. U kunt dus niets aftrekken.

Inde uw ziekenfonds toch de bijdrage financiële verantwoordelijkheid, dan kunt u het bedrag in het betreffende vak vermelden, namelijk:
- in Deel 1, Vak IV, rubriek A, 18, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die gewone bezoldigingen ontvangen;
- in Deel 1, Vak V, rubriek A, 4, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die een pensioen ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVII, 10, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van bedrijfsleiders ontvangen;
- in Deel 2, Vak XVIII, 7, c), 'Beroepskosten, andere dan die vermeld onder a en b', voor de verkrijgers van winst uit nijverheids-, handels-, of landbouwondernemingen;
- in Deel 2, Vak XIX, 9, 'Sociale bijdragen', voor de verkrijgers van baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden;
- in Deel 2, Vak XXI, 2, 'Sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die bezoldigingen van meewerkende echtgenoten of wettelijk samenwonende partners ontvangen;
- in Deel 2, Vak XXII, 7, b), 'Werkelijke beroepskosten betaald of gedragen na de stopzetting, andere dan die vermeld onder a', voor de verkrijgers van winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid.

Indien een belastingplichtige beroepsinkomsten verkrijgt die moeten worden vermeld in verschillende hiervoor vermelde vakken of rubrieken, mag de bijdrage over deze verschillende vakken of rubrieken worden omgedeeld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Fiscale behandeling verschillende samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Aanvullende pensioenen

Doorlichting sectorale aanvullende pensioenen

Strijd tegen sociale fraude en sociale dumping

Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping - Verslag

Archief
Wetstraat
Leningen aan startende ondernemingen

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen - BS 09 mei, p. 55.487

Overheidsopdrachten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - BS 09 mei, p. 55.345

Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied - BS 11 mei, p. 55.983

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends