Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.103 BEDRIJVEN - 767.050 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Thematische verloven naar keuze

Met 75.000 begunstigden per jaar kennen de thematische verloven een groot succes, dat nog groter zou kunnen worden als ze flexibeler zouden zijn.

In het huidige systeem, zo stelt de N-VA, is immers alleen een opsplitsing in maanden mogelijk. Het systeem is bovendien te strikt.

Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om twee maanden voltijds werken af te wisselen met een periode van twee maanden deeltijds werken, of om een week deeltijds werken af te wisselen met een week voltijds werken.

Vandaar het idee om werknemers de mogelijkheid te geven om vrij - maar wel altijd in overleg met hun werkgever - een vermindering van hun arbeidsprestaties te plannen met de helft of één vijfde, voor zover de vermindering van de arbeidsprestaties over een maand gemiddeld overeenkomt met de helft of een vijfde van de arbeidstijd.

De afgesproken periode voor het ouderschapsverlof of een ander thematisch verlof moet minstens een maand of een veelvoud van een maand bedragen.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
CREG

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
 

Fiscale behandeling verschillende samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Aanvullende pensioenen

Doorlichting sectorale aanvullende pensioenen

Archief
Wetstraat
Leningen aan startende ondernemingen

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen - BS 09 mei, p. 55.487

Overheidsopdrachten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - BS 09 mei, p. 55.345

Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied - BS 11 mei, p. 55.983

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends