Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
454.149 BEDRIJVEN - 766.009 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting?

Dat stelt de sp.a in elk geval voor. De partij gaat daarbij uit van de vaststelling dat de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door de vervennootschappelijking van het economische leven.

Steeds meer beoefenaars van een vrij beroep en zelfstandigen brengen hun activiteit immers onder in een vennootschap.

Doordat de inkomsten worden verdeeld tussen de vennootschap en de bedrijfsleider, wordt er een kleiner inkomen onderworpen aan de personenbelasting.

Daar de gemeenten enkel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting leidt dit tot inkomstenverlies voor de gemeenten. Daarom stelt de sp.a voor om het voor de gemeenten mogelijk te maken om opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting, die van toepassing zouden zijn voor alle ondernemingen op hun grondgebied en binnen een vork die bij koninklijk besluit wordt vastgelegd.

Ter compensatie zouden de gemeenten de mogelijkheid verliezen om ten laste van vennootschappen andere belastingen te heffen dan opcentiemen en aanvullende belasting op de vennootschapsbelasting.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Analyse van de prijzen

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 

Marktwerking in België

Horizontale screening van sectoren

Horeca

FAQ - Horeca, flexijobs en overuren

Archief
Wetstraat
Reproductie op papier

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier - BS 10 maart, p. 35.039
 

Vergoeding voor reprografie

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs - BS 10 maart, p. 35.028

Onbetaalde inkomstenbelastingen

Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen - BS 15 maart, p. 35.717

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends