Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
455.323 BEDRIJVEN - 766.699 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting?

Dat stelt de sp.a in elk geval voor. De partij gaat daarbij uit van de vaststelling dat de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door de vervennootschappelijking van het economische leven.

Steeds meer beoefenaars van een vrij beroep en zelfstandigen brengen hun activiteit immers onder in een vennootschap.

Doordat de inkomsten worden verdeeld tussen de vennootschap en de bedrijfsleider, wordt er een kleiner inkomen onderworpen aan de personenbelasting.

Daar de gemeenten enkel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting leidt dit tot inkomstenverlies voor de gemeenten. Daarom stelt de sp.a voor om het voor de gemeenten mogelijk te maken om opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting, die van toepassing zouden zijn voor alle ondernemingen op hun grondgebied en binnen een vork die bij koninklijk besluit wordt vastgelegd.

Ter compensatie zouden de gemeenten de mogelijkheid verliezen om ten laste van vennootschappen andere belastingen te heffen dan opcentiemen en aanvullende belasting op de vennootschapsbelasting.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Planbureau

Economische vooruitzichten 2017 - 2022

Belgische Brexit High Level Group

Rapport van de Belgische Brexit High Level Group

De Wikifin-erfenissimulator

Test online hoe uw erfenis verdeeld wordt

Archief
Wetstraat
Centraal Register Solvabiliteit

Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit - BS 27 maart, p. 39.863

Aangifteformulier personenbelasting het aanslagjaar 2017

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 - BS 29 maart, p. 42.388

Werkgelegenheid en vrijwaring van het concurrentievermogen

Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - BS 29 maart, p. 42.357

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends