Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.827 BEDRIJVEN - 750.279 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting?

Dat stelt de sp.a in elk geval voor. De partij gaat daarbij uit van de vaststelling dat de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door de vervennootschappelijking van het economische leven.

Steeds meer beoefenaars van een vrij beroep en zelfstandigen brengen hun activiteit immers onder in een vennootschap.

Doordat de inkomsten worden verdeeld tussen de vennootschap en de bedrijfsleider, wordt er een kleiner inkomen onderworpen aan de personenbelasting.

Daar de gemeenten enkel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting leidt dit tot inkomstenverlies voor de gemeenten. Daarom stelt de sp.a voor om het voor de gemeenten mogelijk te maken om opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting, die van toepassing zouden zijn voor alle ondernemingen op hun grondgebied en binnen een vork die bij koninklijk besluit wordt vastgelegd.

Ter compensatie zouden de gemeenten de mogelijkheid verliezen om ten laste van vennootschappen andere belastingen te heffen dan opcentiemen en aanvullende belasting op de vennootschapsbelasting.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Welzijn op het werk

Nieuwe Codex

Archief
Wetstraat
Economisch recht

Wet houdende invoeging van een Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht - BS 12 juni, p. 63.596

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen - BS 12 juni, p. 63.589

Militaire programmering van investeringen

Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 - BS 8 juni, p. 62.819

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends