Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.827 BEDRIJVEN - 750.279 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Omzeilen van de sociale balans zal niet lukken

Zijn in de sociale balans dusdanig gevoelige gegevens opgenomen dat bepaalde bedrijven overwegen om ze via een afzonderlijk document in te dienen, zodat ze niet gepubliceerd wordt en derden ze niet kunnen inkijken?

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) stelt in ieder geval dat “de publicatie van de sociale balans vragen lijkt op te roepen”.

Ze wijst erop dat de sociale balans altijd openbaar raadpleegbaar moet zijn, ongeacht of ze wel of niet in het kader van de jaarrekening wordt ingediend. De onder de afdeling Openbaarmakingsverplichtingen van het Wetboek van vennootschappen opgenomen artikelen zijn duidelijk: op basis van artikel 103 W.Venn. verstrekt de Nationale Bank van België op ieders verzoek een afschrift van de stukken bedoeld artikel 100 W.Venn. Waaronder dus de sociale balans.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Welzijn op het werk

Nieuwe Codex

Archief
Wetstraat
Economisch recht

Wet houdende invoeging van een Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht - BS 12 juni, p. 63.596

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen - BS 12 juni, p. 63.589

Militaire programmering van investeringen

Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 - BS 8 juni, p. 62.819

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends