Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.103 BEDRIJVEN - 767.050 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Griffierechten verhoogd

Soms betekent vereenvoudigen hetzelfde als verhogen.

In het voorontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten dat het ministerie van Financiën momenteel voorbereidt, is opgenomen dat binnen eenzelfde gerechtsniveau er geen onderscheiden tarieven meer worden bepaald naargelang de soort rol (algemene rol, register der verzoekschriften, register van de vorderingen in kort geding) waarop de inleidende akte moet worden ingeschreven, wat het werk van de griffiers vereenvoudigt.

Daarnaast komt er een verhoging van de momenteel geldende tarieven “in functie van de beoogde meeropbrengst van jaarlijks 20 miljoen euro”.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
CREG

Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
 

Fiscale behandeling verschillende samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Aanvullende pensioenen

Doorlichting sectorale aanvullende pensioenen

Archief
Wetstraat
Leningen aan startende ondernemingen

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen - BS 09 mei, p. 55.487

Overheidsopdrachten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - BS 09 mei, p. 55.345

Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied - BS 11 mei, p. 55.983

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends