Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.827 BEDRIJVEN - 750.279 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Genummerde rekeningen geïdentificeerd

Het wetsontwerp “houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude” dat ter bespreking in het parlement voorligt, vervolledigt artikel 332 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zodat het mogelijk wordt om het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België te raadplegen op basis van een rekeningnummer, en niet langer uitsluitend op basis van de identiteit van de belastingplichtige.

Om phishing te voorkomen zal het echter alleen mogelijk zijn om het aanspreekpunt te raadplegen wanneer een rekeningnummer naar voor komt tijdens een onderzoek van een welbepaalde belastingplichtige.

Komen er tijdens een onderzoek één of meerdere rekeningnummers naar voor waarvan de houder niet gekend is, dan moet de belastingbetaler naar wie het onderzoek loopt eerst worden ondervraagd over de identiteit van de rekeninghouder.
Lees  meerOverige artikels
Infotheek
Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Welzijn op het werk

Nieuwe Codex

Archief
Wetstraat
Economisch recht

Wet houdende invoeging van een Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht - BS 12 juni, p. 63.596

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen - BS 12 juni, p. 63.589

Militaire programmering van investeringen

Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 - BS 8 juni, p. 62.819

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends