Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
457.072 BEDRIJVEN - 750.768 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Dien uw belastingaangifte niet meer te laat in

In artikel 444 WIB 92 is bepaald dat bij niet-aangifte of een onvolledige of niet-correcte aangifte op het niet-aangegeven deel van de inkomsten een belastingverhoging kan worden toegepast die afhankelijk van de ernst van de inbreuk 10% tot 200% kan bedragen. 

Over een laattijdige aangifte is er in de tekst echter niets te vinden. “Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om de laattijdige aangifte vrij te stellen van een belastingverhoging”, stelde de regering, die de laattijdige aangifte dan ook aan het artikel toevoegde.

De verhoging zal echter maar van toepassing zijn indien de niet-aangegeven inkomsten meer dan 2.500 euro bedragen.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?

Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01/01/2017

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Archief
Wetstraat
Deskundigenonderzoek

Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid - BS 21 juni, p. 66.695

Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 21 juni, p. 66.694

Financiering asbestfonds

Wet met betrekking tot de financiering van het asbestfonds - BS 21 juni, p. 66.691

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends