Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
455.350 BEDRIJVEN - 766.761 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Deeleconomie: maximaal 2.500 euro in 2016

De bovengrens bedraagt weliswaar 5.000 euro per jaar, maar omdat de nieuwe fiscale regeling zoals ze is vastgelegd in de programmawet van 1 juli 2016 op die datum pas in werking trad, moeten we voor belastingjaar 2017 met de helft, of 2.500 euro, genoegen nemen.

Naast een fiscaal interessant tarief (10%) bestaat het belangrijkste voordeel van de regeling uit het feit dat geen enkele btw-identificatie vereist is in hoofde van de belanghebbende. 

Maar opgelet, de deeleconomie blijft beperkt tot het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren via een erkend elektronisch platform.

Voorbeelden zijn het verhuren, lenen en ruilen van gebouwen of gemeubileerde panden, het verlenen van huisvestingsdiensten, het uitwisselen van diensten, het herstellen van voorwerpen, van tweedehandskledij of het bereiden van meeneemmaaltijden of van maaltijden geleverd aan huis.

Een loontrekkende in een bouwbedrijf kan bijvoorbeeld de diensten van een plafonneerder aanbieden, terwijl een bouwbedrijf dat niet kan. Een uitzonderlijke overschrijding van de hierboven vermelde bovengrens van 5.000 euro zal worden toegestaan.

Daarboven moet u zich identificeren als btw-plichtige en voor een ander belastingstelsel kiezen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief die een antwoord biedt op de belangrijkste vragen die hierover worden gesteld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Definitie EBIT / EBITDA

Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

Planbureau

Economische vooruitzichten 2017 - 2022

Belgische Brexit High Level Group

Rapport van de Belgische Brexit High Level Group

Archief
Wetstraat
Centraal Register Solvabiliteit

Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit - BS 27 maart, p. 39.863

Aangifteformulier personenbelasting het aanslagjaar 2017

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 - BS 29 maart, p. 42.388

Werkgelegenheid en vrijwaring van het concurrentievermogen

Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - BS 29 maart, p. 42.357

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends