Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
454.149 BEDRIJVEN - 766.009 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Deeleconomie: maximaal 2.500 euro in 2016

De bovengrens bedraagt weliswaar 5.000 euro per jaar, maar omdat de nieuwe fiscale regeling zoals ze is vastgelegd in de programmawet van 1 juli 2016 op die datum pas in werking trad, moeten we voor belastingjaar 2017 met de helft, of 2.500 euro, genoegen nemen.

Naast een fiscaal interessant tarief (10%) bestaat het belangrijkste voordeel van de regeling uit het feit dat geen enkele btw-identificatie vereist is in hoofde van de belanghebbende. 

Maar opgelet, de deeleconomie blijft beperkt tot het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren via een erkend elektronisch platform.

Voorbeelden zijn het verhuren, lenen en ruilen van gebouwen of gemeubileerde panden, het verlenen van huisvestingsdiensten, het uitwisselen van diensten, het herstellen van voorwerpen, van tweedehandskledij of het bereiden van meeneemmaaltijden of van maaltijden geleverd aan huis.

Een loontrekkende in een bouwbedrijf kan bijvoorbeeld de diensten van een plafonneerder aanbieden, terwijl een bouwbedrijf dat niet kan. Een uitzonderlijke overschrijding van de hierboven vermelde bovengrens van 5.000 euro zal worden toegestaan.

Daarboven moet u zich identificeren als btw-plichtige en voor een ander belastingstelsel kiezen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief die een antwoord biedt op de belangrijkste vragen die hierover worden gesteld.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Analyse van de prijzen

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 

Marktwerking in België

Horizontale screening van sectoren

Horeca

FAQ - Horeca, flexijobs en overuren

Archief
Wetstraat
Reproductie op papier

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier - BS 10 maart, p. 35.039
 

Vergoeding voor reprografie

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs - BS 10 maart, p. 35.028

Onbetaalde inkomstenbelastingen

Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen - BS 15 maart, p. 35.717

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends