Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
455.323 BEDRIJVEN - 766.699 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Controleer onmiddellijk de inhoudingsplicht

checkinhoudingsplicht.be is een nieuwe dienst van de FOD Financiën.

Via de website kan iedereen de inhoudingsplicht nagaan van een onderneming die werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector verricht.

U moet de inhoudingsplicht controleren wanneer u een contract afsluit en bij de betaling van elke factuur.

Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag exclusief btw bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Planbureau

Economische vooruitzichten 2017 - 2022

Belgische Brexit High Level Group

Rapport van de Belgische Brexit High Level Group

De Wikifin-erfenissimulator

Test online hoe uw erfenis verdeeld wordt

Archief
Wetstraat
Centraal Register Solvabiliteit

Koninklijk Besluit houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit - BS 27 maart, p. 39.863

Aangifteformulier personenbelasting het aanslagjaar 2017

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017 - BS 29 maart, p. 42.388

Werkgelegenheid en vrijwaring van het concurrentievermogen

Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - BS 29 maart, p. 42.357

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends