Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
440.630 BEDRIJVEN - 752.828 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw: Bestel internationaal kredietrapport voor bedrijven uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk
 • 10/05/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw: U heeft vanaf nu toegang tot bedrijfsfiches en klassementen van balansplichtige vzw's.
 • Nieuw: Bestel via Mijn Trends Top extra credit packages om nog meer leads aan bijzonder scherpe tarieven te downloaden.
 • 17/05/2016 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
 • 12/05/2016 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  CRVV (Oudenaarde)
 • 19/05/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Lier (The Tree).
Infotheek
Verblijfsvergoedingen ambtenaren in officiële opdracht naar buitenland

Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan ambtenaren die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven (BS 15 april, p. 25.925)

Ombudsdienst telecommunicatie

Jaarverslag 2015

Marktwerking in België

Horizontale screening van sectoren

Archief
Wetstraat
Openingsuren in badplaatsen en toeristische centra

Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft - BS 21 april, p. 27.368

Sociaal strafrecht

Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht - BS 21 april, p. 27.342

Belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen

Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 12 april, p. 23.552

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends