Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
442.041 BEDRIJVEN - 753.316 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Infotheek
FOD Financiën

Jaarverslag 2015

RSVZ

Jaarverslag 2015

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

Activiteitenverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

Archief
Wetstraat
Registreren van de identiteit bij sponsoring van 125 euro en meer aan politieke partijen

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten - BS 28 juni, p. 39.005

Kilometervergoeding

Omzendbrief nr. 654 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2016 - BS 29 juni, p. 39.590

Kruispuntbank van Ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft, - BS 21 juni, p. 37.376

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends