Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
437.760 BEDRIJVEN - 751.507 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 18/02/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Schelle (San Marco Village).
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Manufast-ABP, ICTS, en Limdak.
 • 16/02/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
 • Nieuw: Bestel internationaal kredietrapport voor bedrijven uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk
 • Nieuw: U heeft vanaf nu toegang tot bedrijfsfiches en klassementen van balansplichtige vzw's.
 • 16/02/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • 25/02/2016 - Van hr-accounting naar hr-analytics Analyseer en monitor hr-diensten met relevante ken- en stuurgetallen (via partner Kluwer) - Info
Infotheek
Commissie voor onrechtmatige bedingen

Advies nr. 38 over de algemene voorwaarden van sociale netwerksites
 

Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige

Evaluatie van de Arbeidsrelatieswet

Agrovoeding uitvoer

Belgische uitvoerprestaties op het vlak van agrovoeding

Archief
Wetstraat
Verminderingen sociale zekerheidsbijdragen

Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen - BS 2 februari, p. 7.605
 

Maximale referentierentevoet levensverzekeringsverrichtingen

Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen - BS 3 februari, p. 7.800

Uitbetaling loon van hand tot hand

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand - BS 19 januari, p. 1.890

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends