Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
453.072 BEDRIJVEN - 764.846 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Infotheek
Horeca

FAQ - Horeca, flexijobs en overuren

Kmo’s en zelfstandige ondernemers

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Onroerende goederen federale overheid

Nieuwe verkoopsite van onroerende goederen van de federale overheid

Archief
Wetstraat
Aanwerving van een derde tot zesde werknemer

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer - BS 7 februari, p. 17.745

Erkenning van EG-beroepskwalificaties

Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties - BS 31 januari, p. 14.966

Deeleconomie

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing - BS 24 januari, p. 12.786

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends