Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.827 BEDRIJVEN - 750.279 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Automatisch moederschapshulp

Sinds 2006 kan elke zelfstandige onderneemster die bevalt gratis 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden krijgen. De cheques moeten echter worden aangevraagd, wat veel zelfstandigen niet weten.

Van de 5.200 zelfstandigen die via het ziekenfonds een uitkering voor bevallingsverlof kregen, vroegen slechts 4.545 dienstencheques aan.

Dat betekent dat 12,5% van de zelfstandige moeders deze kans missen. Daarom wil de regering vanaf 1 september de verplichting van een formele aanvraag laten vallen.

De toekenning van de dienstencheques zal vanaf dan automatisch gebeuren. Zodra de socialeverzekeringskas ervan op de hoogte wordt gebracht dat de zelfstandige moeder is geworden, neemt zij zelf contact op met die zelfstandige om te vragen of zij graag hulp krijgt tijdens haar bevallingsverlof.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Welzijn op het werk

Nieuwe Codex

Archief
Wetstraat
Economisch recht

Wet houdende invoeging van een Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht - BS 12 juni, p. 63.596

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen - BS 12 juni, p. 63.589

Militaire programmering van investeringen

Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 - BS 8 juni, p. 62.819

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends