Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
453.403 BEDRIJVEN - 765.238 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Infotheek
Marktwerking in België

Horizontale screening van sectoren

Horeca

FAQ - Horeca, flexijobs en overuren

Kmo’s en zelfstandige ondernemers

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Archief
Wetstraat
Elektronische uitwisseling van de gegevens - hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen - BS 20 februari, p. 25.328

Innovatie-inkomsten

Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten - BS 20 februari, p. 25.321

Belasting over de toegevoegde waarde - voorschotten

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient - BS 23 februari, p.  29.877

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends