Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.827 BEDRIJVEN - 750.279 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Actualisering van de lijst van niet voor beslag vatbare goederen

Een koe, twaalf schapen of geiten, een strijkijzer maar niet de plank die je nodig hebt om dat laatste te gebruiken: de lijst van niet voor beslag vatbare goederen is niet alleen verouderd, maar ook onredelijk en volkomen onaangepast aan onze communicatiemaatschappij.

Als de Vlaamse regering verklaart dat er geen enkele bouwvergunning meer mag afgegeven worden als er geen internetverbinding aanwezig is, wordt het volgens de sp.a hoog tijd om aan de lijst van niet voor beslag vatbare goederen de moderne communicatiemiddelen toe te voegen waarmee de persoon die aan financiële moeilijkheden ten prooi valt, vaak zijn enige contact met de buitenwereld heeft.

Voorbeelden zijn een radio, een televisietoestel, een telefoon, een computer, een printer en alle materiaal dat nodig is om een internetverbinding tot stand te brengen. De partij stelt meteen ook voor om de termijn waarover de beslagene beschikt om opmerkingen te formuleren van 5 naar 15 dagen uit te breiden.
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Welzijn op het werk

Nieuwe Codex

Archief
Wetstraat
Economisch recht

Wet houdende invoeging van een Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht - BS 12 juni, p. 63.596

Gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen - BS 12 juni, p. 63.589

Militaire programmering van investeringen

Wet houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 - BS 8 juni, p. 62.819

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends