Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
457.072 BEDRIJVEN - 750.768 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Aandelenopties en managementvennootschappen

Aandelenopties vormen een interessant alternatief voor het zwaar belaste brutoloon. Ze zijn dan ook in trek. De fiscus probeert de uitbreiding ervan in toom te houden.

Voor niet-beursgenoteerde opties is het belastbaar voordeel forfaitair bepaald. Onder welbepaalde voorwaarden is echter een halvering van het belastbaar voordeel mogelijk.

Een van die voorwaarden stelt dat de optie betrekking moet hebben op “aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft in de eerst genoemde vennootschap”.

Kan dat voordeel ook worden toegekend aan de zaakvoerder van een managementvennootschap door de vennootschap ten behoeve van wie het management wordt uitgeoefend?

Zeker niet, antwoordt de fiscus in een circulaire. Hoewel de managementvennootschap juridisch gezien de managementprestaties levert, oefent de zaakvoerder fiscaal gezien zijn activiteit uit ten behoeve van de managementvennootschap en niet, zo verduidelijkt de fiscus “ten behoeve van de klant van de managementvennootschap”.

Daardoor is niet voldaan aan de voorwaarde dat de optie betrekking moet hebben op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend ...
Lees meerOverige artikels
Infotheek
Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?

Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01/01/2017

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2016 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Welzijn in België

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België.

Archief
Wetstraat
Deskundigenonderzoek

Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid - BS 21 juni, p. 66.695

Overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 21 juni, p. 66.694

Financiering asbestfonds

Wet met betrekking tot de financiering van het asbestfonds - BS 21 juni, p. 66.691

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends